Prapor SDH Osík

Od založení Sboru dobrovolných hasičů v Osíku, tedy od roku 1883, nebyl prapor nikdy zhotoven. Proto výroční valná hromada konaná v lednu 2018 schválila nákup a zhotovení tohoto praporu.

Prapor bude předán a slavnostně požehnán u příležitosti 135. výroční založení našeho sboru
v sobotu 17. listopadu 2018 v Kulturním domě.

Jedná se o historický okamžik, kdy můžeme u této příležitosti být. Prapor bude jak pro nás, členy, tak především pro naše potomky symbolickým odkazem. Proto bychom byli rádi, kdyby jste i Vy jako členové byli součástí této akce. Finanční prostředky jsme zajistili prostřednictvím dotace Krajského úřadu Pardubického kraje, dotace Obce Osík, od našich členů a sponzorsky.

Do dnešního dne se podařilo získat příspěvky od následujících sponzorů:

Všem dárcům velmi děkujeme.

Pokud chcete přispět jakoukoliv částkou i Vy, budeme určitě rádi.

Jako poděkování za finanční dar nabízíme:

 • umístění reklamy na našich webových stránkách
 • informace o dárci na našich webových stránkách (tedy zde)
 • pozvání dárce na slavnostní předání praporu
 • zaznamenání dárce v kronice sboru
 • obdržení malého dárku při předání praporu
 • případně další dle požadavku dárce

Finanční dar je možné odečíst z daní:

 • právnické osoby si mohou dar uplatnit do nákladů od částky 2.000,- Kč nahoru
  (na základě darovací smlouvy, kterou s podnikatelem uzavřeme)
 • fyzické osoby (nepodnikatelé) si mohou dar uplatnit od výše 1.000,- Kč
  (obdrží potvrzení, které pak v lednu 2019 předají svému zaměstnavateli,
  který zahrne dar do vyúčtování daně a vrátí mu tak ve výplatě 15% z darované částky)

Číslo bankovního účtu je: 224 897 187 / 0600

Do poznámky pro příjemce prosím napište své jméno, abychom věděli, komu poděkovat.

Návrh praporu prozatím nezvěřejňujeme, na jeho finální podobě se intenzivně pracuje.
Aktuálně jednáme s dodavateli praporu a neradi bychom zobrazili nesprávné informace.

Vaše případné dotazy, náměty zasílejte prosím na hasičský e-mail nebo volejte 723 827 578.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.