17. listopad 2018 je Den s velkým D.
Den, kdy byl oficiálně předán a požehnán první hasičský prapor.

Prapor SDH Osík

A byla to sláva velkolepá, to musí potvrdit každý, kdo tam byl. Za příjemného počasí byla společně se Sokoly a starostou obce nejprve symbolicky zasazena lípa, a pak už se přešlo do Kulturního domu, kde byla přichystána stylová výzdoba.

Po úvodním slovu moderátora Petra Kličky zazněla oslavná báseň Jany Andrlíkové, kterou přednesla Eva Groulíková. Následovala minuta ticha k uctění památky zemřelých bratrů a sester a procítěně zazpívaná hymna v podání Marcely Bártové. Ta dala slavnostnímu odpoledni zasloužený punc výjimečnosti.

Přivítání hostů a slavnostní projev pronesl starosta Sboru dobrovolných hasičů v Osíku Jindřich Groulík. Zmínil se jak o vzniku sokolsko–hasičského spolku v roce 1883, prvních požárech v Osíku a celé jeho historii, tak i o současnosti sboru. Poděkoval všem aktivním členům za neskutečné množství odpracovaných hodin zdarma, sponzorům za finanční příspěvek i manželkám a manželům členů sboru za jejich podporu a pochopení. Připomněl i charitativní akci, do které se sbor každoročně zapojuje, tedy Květinový den.

Prapor je ochráncem, průvodcem i vypravěčem. Zrcadlí v sobě příběh sboru i obce. Buďme jeho součástí. Snažili jsme se do něho zachytit naši kulturu, své historické zkušenosti a zážitky. Symbolika je vytvořena tak, aby zcela podtrhla a doplnila jedinečnost místa, kam patříme. Prapor nás sbližuje, prapor udržuje tradice, prapor má sílu v soudržnosti,“ vysvětlil Jindřich Groulík důvody, proč se hasiči z Osíka rozhodli pro výrobu praporu.

Na pódium byl pozván pan Velebný, jehož firma z Ústí nad Orlicí s více jak 300letou tradicí prapor vyrobila. Slavnostně prapor předal stráži, která jej od té doby pečlivě a svědomitě opatrovala. Byla to chvíle, kdy veřejnost uviděla prapor poprvé. Pan Velebný osvětlil všem přítomným symboliku jednotlivých prvků, které se na praporu nacházejí, včetně hlavního znaku na líci praporu i hesla na rubu, tedy "Pevné vůli, tužbě ušlechtilé, rádo dává nebe dojít cíle."

Vlastní žehnání provedl osecký rodák, jáhen Karel Dvořák, který ve svém úvodním slovu i přes vážnost situace dokázal v sále uvolnit atmosféru. Následovalo připnutí stuh na prapor. První stuhu za obec Osík připnula Zuzana Veselíková a starosta obce Karel Rothschein doplnil přání praporu i hasičům. Druhou stuhu za TJ Sokol Osík z.s. připnula Simona Dušková, kterou doplnil proslovem předseda Sokola Lukáš Třasák. Za Myslivecký spolek Osík stuhu připnula Karina Girčáková a proslov pronesl předseda Zdeněk Sedláček.

První část slavnosti zakončila písní „Ach synku, synku“ opět Marcela Bártová, kterou všichni přítomní doprovázeli. Druhá část programu byla věnována především děkování. Hasiči poděkovali všem, kteří finančně přispěli na pořízení praporu (jejich seznam naleznete zde). Zazněla tak jména firem, rodin některých členů, Pardubického kraje a v neposlední řadě i obce Osík. Všichni jmenovaní obdrželi děkovný list a pamětní medaili vydanou u příležitosti 100 let Československa.

Další poděkování bylo určeno aktivním členům Sdružení dobrovolných hasičů v Osíku, kteří svou měrou přispěli k fungování sboru. Někteří obdrželi Čestné uznání SDH, které předával starosta sboru společně se starostou obce, někteří dokonce Čestné uznání Okresního sdružení Svitavy, které předával starosta okresního sdružení Jan Soural.

Za reprezentaci sboru v soutěži „Požární ochrana očima dětí“ obdržela poděkování Anežka Šnajdrová, která v soutěži dosáhla 1. místa v okresním kole a 2. místa v kole krajském. Předáním poděkování vzácným hostům byla zakončena oficiální část programu a přišel čas na volnou zábavu a připravené občerstvení. Tím byla, jako vždy výborná, večeře z kuchyně i tekutiny z baru.

Celou slavnost, ze které čpěla pospolitost, historie i vážnost chvíle zachytilo několik fotografů. Magdaléna Rožková, Kamila Petrašová, Jaroslav Beránek a šéfredaktor časopisu Alarm Revue Ivo Havlík. Ještě jednou jim za jejich fotografie děkujeme. Odkaz na ty nejlepší z nich naleznete ve fotogalerii z žehnání praporu.

Všem zúčastněným děkujeme za podporu i slova chvály. Velmi si toho vážíme.
Starosta sboru pak děkuje i všem těm, kteří se na této slavnosti podíleli.

Hasiči z Osíka


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.