Je toto spoustu, co jsme museli zvládnout v této nelehké době v souvislosti s výskytem koronaviru. Čelili jsme něčemu novému, co tu ještě nebylo a co nás dost ovlivnilo a omezilo v soukromém i pracovním životě. Veškerá činnost dobrovolných hasičů byla pozastavena (soutěže, kulturní akce, školení, práce s mládeží, atd…).

Z našeho okrsku – Litomyšl se podílely jednotky dobrovolných hasičů z Nedošína a Nové Vsi na distribuci materiálu (roušky, respirátory, ochranné obleky a desinfekce) ze skladů v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli. Naše dvě jednotky byly spolu s dalšími jednotkami z okresu ve 12ti hodinovém režimu směna na místě + pohotovostní směna na telefonu. Tyto dvě předurčené jednotky nejen rozvážely, ale i třídily materiál ve skladu v Litomyšlské nemocnici, který byl, i přes potíže s hasičskými auty, dále distribuován v okrese, mnohdy až do rukou občanů. Obě jednotky disponují zastaralou a poruchovou technikou, která již není vhodná pro takové zásahy a potřebují nové zásahové vozy. Proto prosím radu města o podporu a pomoc v získání dotací k vylepšení techniky, aby hasiči byli schopni vyjet a pomoci ve chvíli, kdy to bude opravdu nutné.

Tato doba postavila dobrovolné hasiče před nové úkoly. Spousta hasiček z našich sborů se obětavě pustila do šití roušek sobě, známým, seniorům, zaměstnancům ve zdravotnictví a sociálních službách i našim kolegům v integrovaném záchranném systému. Hasiči v Osíku na pokyn starosty rozváželi roušky a dezinfekci v obci a podíleli se i na převozu zdravotního materiálu ze skladů.

Tím bych navázala na další nepříjemnost, kterou byly povodně, které nás zasáhly v minulých dnech. Byla nasazována jednotka JPO II z Litomyšle a jednotka z Osíka, které prováděli čerpání vody ze zaplavených sklepů, garáží, průmyslových objektů, ale také z nemocnice. Dále byli hasiči z Osíka přivoláni k řece Desínce, kde zachraňovali děti z nafukovacího člunu, který se převrátil za přítomnosti jejich matky. Děti byly z vody vytaženy a událost byla předána Policii ČR. Jednotky z Nedošína, Osíka a Litomyšle vyjeli i k zaplaveným rampám v Orionu v Nedošíně.

Na závěr chci poděkovat Všem, co se podíleli na spolupráci ohledně koronaviru, protože nemocniční personál v Litomyšli si hasiče nemohl vynachválit za koordinaci a obdivovali tyto muže, že tuto aktivitu vyvíjeli na úkor svého volného času a zadarmo. Bohužel nebyl ani odměněn personál nemocničního skladu, který třídil zdravotnický materiál, jak bylo slibováno ministerstvem. Poděkování a symbolického daru se teprve dočkali až od hasičů na ,,Slavnostím předání stuh na prapory sborů dobrovolných hasičů za boj s COVID-19“.

Máme za sebou perné dny a doufáme, že dlouhou dobu se nic tak zlého nebude opakovat.

Za SDH Kornice, Litomyšl, Litomyšl – Lány, Nedošín, Nová Ves, Osík, Pazucha, Pohodlí, Sedliště a Suchá
starostka okrsku M. Gregušová a okrskový výbor


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.