Blíží se adventní čas, pozor na zapálené svíčky

Blíží se adventní čas, období čtyř neděl před vánočními svátky, kdy si postupně každou neděli většina z nás zapálí svíčku na adventním věnci. První svíčka se letos rozsvítí v neděli 29. listopadu.

Ale pozor, hořící svíčka je otevřený oheň! V tomto období hrozí větší počet požárů z důvodu nepozornosti majitelů.

Připomeňme si tedy pár bezpečnostních opatření, abychom předešli hořící pohromě a užili si ty nejkrásnější svátky v roce:

  • Adventní věnecumístěte na stabilní nehořlavou podložku, která brání přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem a zároveň je v dostatečné vzdálenosti od dalších hořlavých materiálů.
  • Použijte svíčky, které jsou pro věnec určené. Klasické svíčky (určené například do svícnů) nejsou pro adventní věnce vhodné, protože brzy dohoří a mohou věnec zapálit. Pod každou svíčku dejte rozhodně nehořlavou podložku. Adventní věnce, které nemají ochranné podložky pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace, v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Hrozí velké riziko, že věnec vzplane.
  • Zapálené svíčky nenechávejte bez dozoru! Při odchodu z místnosti vždy sfoukneme svíčky. Kolikrát stačí pár minut, například popovídání si se sousedkou u dveří nebo si odskočit zakouřit na balkón a požár je na světě.
  • Pozor na děti a domácí zvířata v blízkosti zapálených svíček. Jeden rychlý pohyb, malá chvilka nepozornosti a věnec s hořícími svíčky se může převrhnout a způsobit tak popáleniny nebo vznik požáru.
  • Zapálený věnec nedáváme k oknům do průvanu, do těsné blízkosti sedaček, záclon a jiných textilií.

A když přeci jen začne hořet, především zachovejte klid a nepodléhejte panice. Můžete se pokusit oheň uhasit vlastními silami. Snažte se zamezit přístup vzduchu k plamenům a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky (například udusit silnějšími textiliemi bez umělých vláken, botou, vodou a samozřejmě můžete využít i ruční hasící přístroj).

Při pohybu v zakouřené místnosti se držte při zemi (kouř se zpočátku drží u stropu) a dýchací cesty si chraňte vlhkým hadříkem. Co nejrychleji opusťte byt či dům, ve kterém hoří a nikdy se nevracejte zpátky do hořícího objektu.

V žádném případě však nepodceňujte své síly a nesnažte se oheň uhasit za každou cenu. Lidské zdraví je cennější než majetek.

Pokud uvidíte, že požár sami neuhasíte, volejte hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.

Klidný předvánoční čas bez komplikací a požárů přeje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

Jana Poláková – asistentka, HZS Pardubického kraje


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.