Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves u Litomyšle, opustil jejich dlouholetý člen Jan Klofanda ve věku 72 let. Jan Klofanda ve sboru dříve vykonával funkci starosty sboru.

Čest jeho památce - Hasiči Osík 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.