Sbírka Květinový den - kasička s penězi byla předána na Českou poštu a ta napočítala, že jste darovali 11.547,- Kč. Jde o rekordní sbírku našeho sboru. Všem ještě jednou velký dík.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.