Je to neuvěřitelný. I v době nelehké jsme pro organizaci "boj proti rakovině" vybrali neuvěřitelnou sumu.

Tato suma činí 11.050,- Kč.

Jsme moc rádi, že náš sbor je součástí této dobré akce. Všem dárcům ještě jednou moc děkujeme


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.