Zásah v chemičce je složitý

 
Zásah hasičů po úterním výbuchu zásobníku v chemickém závodě Synthesia, a.s., byl ukončen v 19 hodin. Po celý den byl poškozený zásobník ochlazován. Unikající páry byly zkrápěny vodní mlhou a ze záchytné jímky byla odčerpána kyselina dusičná.
Krajské operační a informační středisko hasičů v Pardubicích bylo informováno dispečinkem podniku Synthesia, a.s., v 12.39 hodin o mimořádné události. Vyžádána byla pomoc profesionálních hasičů. Chemička má povinnost informovat ihned po vzniku události operační středisko hasičů, a pokud uniká nebezpečná látka mimo areál, musí informovat starosty obcí pomocí sms zpráv.
Hasiči na místo okamžitě vyjíždějí a reagují na prvotní informace z dispečinku. Po příjezdu velitele pardubické jednotky na místo velitel upřesňuje situaci o události operačnímu důstojníkovi a podle situace si žádá další techniku a potřebné síly. Velitelé jednotky Synthesia a Pardubice se dohodnou o postupu a taktice zásahu. Ihned je zjišťováno, zda je ohroženo obyvatelstvo. Nitrózní plyny jsou zdraví škodlivé látky, působí dráždivě na sliznici dýchacích cest a plic. Hasiči ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic proto varovali starosty obcí ve směru šíření žlutého mraku o nastalé situaci – aby lidé zbytečně nevycházeli ven, aby si uzavřeli okna a dveře. Obyvatelstvo přímo v Pardubicích bylo varováno rozhlasem i elektronickou sirénou.
Na základě aktualizovaných informací o meteorologické situaci byly průběžně informovány obce: Sezemice, Němčice, Dříteč, Opatovice nad Labem, Srch, Ráby, Staré Hradiště, Hrobice, Újezd u Sezemic, Rokytno, Borek a město Pardubice. Starostové obcí mají ze zákona povinnost informovat obyvatelstvo o možném hrozícím nebezpečí. Informováno bylo i Krajské operační a informační středisko hasičů Královéhradeckého kraje. Měřící vůz Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč byl vyslán na Kunětickou Horu k monitorování stavu ovzduší. Díky příznivým meteorologickým podmínkám se ve vysoké výšce žlutý mrak postupně rozpustil a nebyly naměřeny žádné nebezpečné koncentrace látek.
Zasahující hasiči se setkávají v místě zásahu i s komplikacemi, mezi které patří složitost zásahu - neznalost technologie, kdy musí komunikovat s pracovníky Synthesie a na základě těchto informací spolurozhodovat o dalším postupu zásahu. Komplikací jsou také omezené vodní zdroje. Hydranty nestačí na sílu čerpadel a na masivní ochlazování. Vždy si ale profesionální hasiči dokáží poradit při takové mimořádné události. Například v úterý bylo zřízeno čerpací stanoviště v Černé u Bohdanče. Zasahující hasiče v areálu chemického závodu ohrožují samozřejmě i nebezpečné látky.
 
Během likvidace následků výbuchu v chemičce bylo obrovské horko. Vysoké teploty všeobecně zhoršují podmínky zasahujícím hasičům. Musí být totiž vystrojeni v zásahovém obleku, v němž je teplo. Při tak náročném zásahu a horku dochází k častějšímu střídání zasahujících hasičů. Pokud navíc zasahují v přetlakovém obleku, jako včera, je zásah navíc omezen i spotřebou vzduchu v dýchacím přístroji. Zásahy v přetlakových oblecích jsou považovány za nejnáročnější. Hasiči musí dodržovat pitný režim. 
 
Vendula Horáková, tisková mluvčí

Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.