Výborová schůze okrsku Litomyšl se uskutečnila 3.května 2021 v klubovně našeho sboru. Na tuto schůzi bylo připraveno drobné občerstvení, včetně štrůdlu od sestry Vlasty Kličkové. Výborová schůze především probírala účast hasičů při pomoci v boji s pandemií. Dále zde byl schválen návrh na charitativní akci pro zdravotníky Nemocnice Litomyšl. V tuto chvíli zatím nelze plánovat žádné soutěže, jelikož stále není povoleno shromažďování více osob. Také se projednal návrh na udělení Čestného uznání těm sborům, které pomáhaly na projektu "covid 19". Čestná uznání budou předána při nejbližší možné příležitosti. Za poslední období byl velmi ochuzen život dobrovolných hasičů o veškeré setkání, soutěže, tréninky, činnosti mimo zásahy. Nemohly být ve sborech valné hromady členské základny. Jednání schůze bylo vedeno v přátelském duchu za přísných opatření. Za SDH Osík se zúčastil Groulík Jindřich. Starostka okrsku Markéta Gregušová pozdravuje všechny členy sboru z Osíka a děkuje jim za jejich práci a činnost. 

 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.