Jelikož se stále pandemická situace v České republice nezlepšuje, nebude moci být valná hromada s hodnocením roku 2020.

Na základě pokynu Ústředí SH ČMS je vhodné tuto valnou hromadu nahradit prostřednictvím zaslání zpravodaje našeho sboru, který vyhodnotí rok 2020. Tento zpravodaj bude vhozen do schránek našich členů v písemné formě.

Valná hromada se uskuteční po zlepšení současné situace.

Přejeme všem členům a členkám, včetně jejich rodinných příslušníků pevné zdraví a těšíme se na setkání v lepších časech.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.