Jelikož v současné době nelze vykonat tradiční valnou hromadu, musíme od tohoto záměru odstoupit. Situace zatím nedovoluje tuto schůzi vykonat. Proto na základě metodického pokynu krajského starosty, vyhotovíme "Zpravodaj - zprávu o činnosti" za rok 2020. Tento zpravodaj, tyto informace předáme Vám do elektronické nebo poštovní schránky.

Pokud máte možnost, zaevidujte Váš požadavek na elektronické adrese

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg7lIORxKZekwLvreLRghu8aioMqmT33BpMNDDhzFOs_Knpg/viewform?usp=sf_link

kde označíte způsob doručení tohoto Zpravodaje.

Pokud nezaevidujete, potom obdržíte zpravodaj do Vaši poštovní schránky v papírové podobě.

Jak se situace zlepší, určitě se sejdeme.

Pevné zdraví - výbor sboru


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.