V pátek 21.2.2020 se uskutečnila v Nové Vsi okrsková valná hromada okrsku Litomyšl, kde jsme členy. Mimo jiné se tato valná hromada zabývala volbou členů výboru okrsku na další pětileté období. Diskuse byla velmi bohatá. Nejvíce se hovořilo o kandidátce na starostu/starostku okrsku a dále pak o návrhu kandidáta na starostu SH ČMS.

Výsledkem byla volba v tomto složení :

Starostka okrsku - Gregušová Markéta z SDH Sedliště

Náměstek starosty - Beránek Jaroslav z SDH Litomyšl

Velitel okrsku - Ing. Vacek Miroslav z SDH Nová Ves

Zástupce velitele okrsku - Lněnička Antonín, navržen Ing. Vackem Miroslavem za okrsek

Jednatel - Groulík Jindřich z SDH Osík

Referent mládeže - Křivka Roman z SDH Pohodlí

Hospodář - Boštík Josef z SDH Pohodlí

Revizor - Šmíd Josef z SDH Pazucha

člen výboru - Hantl Ladislav z SDH Nedošín

člen výboru - Maceček Lubomír z SDH Kornice

člen výboru - Wilder Josef, navržen Ing. Vackem Miroslavem

Schválené návrhy do vyšších orgánů SH ČMS :

starosta KSH Pardubického kraje - Bidmon Josef z Jevíčka

starosta OSH Svitavy - Soural Jan z Jaroměřic

náměstek starosty OSH Svitavy - Ing. Vacek Miroslav z Nové Vsi

člen výkonného výboru OSH Svitavy - Groulík Jindřich z Osíka

členka výkonného výboru OSH Svitavy - Gregušová Markéta ze Sedlišť

odborná rada velitelů OSH Svitavy - Ing. Vacek Miroslav z Nové Vsi

odborná rada mládeže - Křivka Roman z Pohodlí

odborná rada historie a muzejnictví - Wildr Josef z Litomyšle

odborná rada ochrany obyvatelstva - Gregušová Markéta z Sedlišť

Tito navržení kandidáti do vyšších orgánů budou voleni na shromáždění starostů Okresního sdružení Svitavy v Lubné 7.března 2020. Po tomto datu Vám přineseme nové výsledky o zvolení.

Poděkování patří SDH Nová Ves, která okrskovou valnou hromadu uspořádala včetně chutného občerstveni.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.