Aby bylo umělé dýchání z plic do plic účinné, uvolníme dýchací cesty. Postižený v bezvědomí má často snížený tonus svalů v oblasti krku, takže mu zapadá jazyk. Ve skutečnosti se přiblíží kořen jazyka k zadní stěně hltanu, čímž se uzavřou dýchací cesty natolik, že postižený může přestat dýchat a následně může dojít k srdeční zástavě.

Dýchací cesty zprůchodníme mírným zákolnem hlavy a přizvednutím dolní čelisti. Dlaň jedné ruky přiložíme na čelo postiženého a mírně tlačíme dozadu. Prsty druhé ruky přiložíme pod bradu a táhneme směrem nahoru. Ještě si zapamatujme, že zapadlý jazyk není třeba vyndávat přimo našimi prsty z úst postiženého. Naprosto dostatečným úkonem je záklon hlavy a přizvednutí brady postiženého. Navíc pokud se bude jednat o postiženého s křečemi, může nás postižený pokousat.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.