SH ČMS - ústředí Praha oznamuje, že pro rok 2021 -2023 otevírá tří leté studium "Univerzita dobrovolného hasiče". Toto studium je pro členy sdružení, kteří mají zájem získat odborné znalosti v oblasti požární ochrany. Přihlášky je třeba odeslat nejpozději do konce měsíce října 2020. Místo studia je v Přibyslavi a probíhá 4 víkendy v roce. Na závěr studenti vypracují písemnou práci na dané téma. Studium je zakončeno slavnostní promocí v Vysoké škole báňské Ostrava.

V současné době také náš sbor má svého studenta, který bude v případě úspěšného absolvování vyřazen v měsíci prosinci 2020. Do současnosti zatím proběhly 2 turnusy.

První turnus :  za okres Svitavy jeden student (SDH Desná)

Druhý současný turnus : za okres Svitavy 3 studenti (SDH Vendolí, SDH Osík, SDH Sedliště)


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.