V průběhu roku 2020 se uskutečnilo několik akcí i přesto, že byl stav nouze.

údržba výstroje .......... 4 hodiny

údržba vodních zdrojů ... 4 hodiny

údržba zařízení ............  11 hodin

kulturní akce ................   43 hodin

pomoc obci .............  71 hodin

preventivně vých.činnost ........  26 hodin

asistenční hlídky ...................  64 hodin

příprava odbornosti .............  34 hodin


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.