Obce na jižní Moravě i v Ústeckém kraji, mají společného jmenovatele. Živelnou pohromu. 
Letošní rok opět posunul pomyslnou hranici v nasazení všech složek Integrovaného záchranného systému. Dobrovolné hasiče nevyjímaje. 
Řešení mimořádných událostí spojených s pandemií onemocnění COVID 19, vystřídalo masivní nasazení spojené s odstraněním následků větrných tornád. Stovky dobrovolných hasičů pomáhají přímo v postižených obcích. Další stovky členů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska organizují veřejné sbírky pro postižené. Obrovské nasazení pak dobrovolní hasiči prokazují při náročné logistice, kdy je třeba humanitární pomoc dopravit přímo k potřebným.

Složitým obdobím, které pro nás dobrovolné hasiče započalo v březnu roku 2020 a prakticky bezmála po roce a půl ještě neskončilo procházíme všichni na výbornou! Všem děkuji za maximální nasazení. Ať už se jedná o první linii, práci v krizových orgánech obcí, v týlovém zajištění zasahujících, v sociální pomoci postiženým, nebo všem těm, kteří organizují humanitární sbírky a pomoc.

Obrovské poděkování patří i těm sborům, které v rámci svých aktivit s mládeží přijali děti z postižených obcí a rodin, aby ulehčily starosti s obnovou zničených domovů.

Bc. Robert Kučera - vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.