Statistika za rok 2020

Rok 2020, kdy se většině lidem v naší zemi změnil život, byl také rokem změn struktury výjezdové činnosti hasičů. Pokud se podíváme do statistiky za rok 2020 HZS Pardubického kraje, zjistíme, že striktní opatření snížila nejen komfort nás všech, ale pravděpodobně měla také vliv na počet požárů nebo dopravních nehod, ke kterým hasiči vyjížděli. O co méně práce měli hasiči na jedné straně, o to víc činností jim přibylo na straně druhé – „covidové“.

Za rok 2020 nám meziročně přibylo více než 2113 událostí, u kterých jsme zasahovali, což je meziroční nárůst přibližně o 28 %. 

Nově tu máme zásahy na Covid-19. V souvislosti s bojem proti Covid-19 jsme si připsali 1187 výjezdů (například dezinfekce budov i zastávek MHD, rozvoz materiálů, zásahů v souvislosti s pandemií apod.).

Hasiči Pardubického kraje vyjížděli během roku 2020 celkem k 9730 událostem (Pardubice 2427, Chrudim 2737, Svitavy 1954, Ústí nad Orlicí 2612).

Nejvíce hasiči opět zasahovali u technických událostí 6880 (Pardubice 1559, Chrudim 2087, Svitavy 1380, Ústí nad Orlicí 1854). 

Mezi tyto události se řadí vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, měření koncentrací, odstraňování následků lokálních bouřek či silného větru, ale také úniky nebezpečných látek i technologické pomoci. 

Během roku 2020 hasiči zasahovali u 1312 dopravních nehod v kraji (Pardubice 360, Chrudim 313, Svitavy 272, Ústí nad Orlicí 367). 

V průběhu roku likvidovali hasiči 721 požárů (Pardubice 202, Chrudim 170, Svitavy 175, Ústí nad Orlicí 174).  

Pojďme se podívat podrobněji na požáry. V roce 2020 na území Pardubického kraje došlo celkem k 721 požárům, 25 požárů se obešlo bez účasti jednotek požární ochrany. V porovnání s rokem 2019 došlo ke snížení počtu požárů o 47 a oproti roku 2018 dokonce o 207 požárů.  Při těchto požárech se v roce 2020 zranilo 54 osob. Z uvedeného počtu bylo zraněno 5 profesionálních a 4 dobrovolní hasiči. Oproti roku 2019 je počet zraněných osob
o 24 nižší. Tři osoby zemřely v souvislosti s požárem (vždy se jednalo o následky dopravních nehod).

Celkově můžeme konstatovat, že ke snížení četnosti výjezdů k požárům přispěl poměrně deštivý charakter počasí v roce 2020. Výrazně nám ubylo požárů v lesním prostředí, požáry trávy a polí.  

V roce 2020 jsme zaznamenali požár s nejvyšší škodou „pouze“ 4 700 000 Kč. Pro představu například v roce 2016 došlo k požáru vnějšího zauhlování tepelné elektrárny Chvaletice s přímou škodou 112 000 000 Kč, nebo v roce 2014 požár galvanovny v Lanškrouně se škodou 80 000 000 Kč.

S čím ale nemůžeme být rozhodně spokojeni je nárůst počtu požárů, které spadají do kategorie „komíny“ – v roce 2020 jich evidujeme 86, přičemž 81 případů byly jiskry z komína a zažehnutí sazí. „Zde docházíme k tomu, že někdo nekonal, jak měl. Narážím na povinnost pravidelně čistit komíny a kouřovody dle platné vyhlášky, jen tak můžeme předejít těmto požárům. Tímto směrem budeme směrovat v roce 2021 preventivně výchovnou činnost a veřejnou osvětu,“ uvádí na závěr plk. Mgr. Miloslav Vašák, vedoucí oddělení prevence HZS Pardubického kraje.

Mezi největší požáry roku 2020 se v jednotlivých okresech zařadí tyto události:

Ústí nad Orlicí: 08. 11. 2020 - požár v průmyslovém objektu v Lanškrouně, škoda 4,750 milionů korun, uchráněno 25 milionů korun, příčinou byla nedbalost při svařování.

Svitavy: 29. 12. 2020 - Největším požárem bude požár stájí pro dobytek v Pohledech, části obce Horní Hynčina, kde došlo k požáru slámy uvnitř objektu, dále k poškození objektu a úhynu 33 kusů skotu. Škoda je 2,2 milionů korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 4,222 milionů korun. Příčinou byla nepředpokládaná technická závada – změna provozních parametrů – cizí předmět v rozdružovači balíků slámy.

Chrudim: 10. 04. 2020 - požár chalupy v Dolním Holetíně, škoda 2,247 milionů korun, uchráněno 3,470 milionů korun, příčinou bylo zanedbání bezpečnostních předpisů při používání tepelného spotřebiče – kamen na tuhá paliva.

Pardubice: 31. 05. 2020 - požár nákladních vozidel v Pardubicích, škoda 3,025 milionů korun. Uchráněn majetek ve výši 500 tisíc korun. Příčinou byla nepředpokládaná technická závada na elektroinstalaci vozidla.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.