Vážené kolegyně, vážení kolegové.

 

Všichni vnímáme současný stav nejen v České republice, ale i mimo ni. Vzhledem k nařízením vlády, ale především ochrany zdravý nás všech jsou veškeré shromáždění, setkání a soutěže hasičů odloženy. To znamená, že setkání ZH se přesouvá , bez stanovení termínu. Uvidíme, jak bude dál.

Nicméně se pomalu připravujme a připravujte na pomoc dobrovolnických skupin v místech, kde bude nouze nejvyšší. (nemocnice,sociální služby,domovy důchodců a pod)

Jsem přesvědčen, že dobrovolní hasiči v případě potřeby opět dokáží svoji připravenost a ochotu pomoci druhým. Zde se skutečně nejedná o jednotky, ale o dobrovolníky z řad členů Sborů dobrovolných hasičů.

Je samozřejmé, že i jednotky jsou připraveny s výpomocí, kde je třeba. Důkazem toho byly zásahy při nedávných povodních,rozvoz respirátorů do škol, požárech a jiných mimořádných událostech.

Vám všem dobrovoní hasiči Pardubického kraje úpřímě děkuji.

Starosty OSH prosím o tlumočení tohoto uznání a poděkování do jednotlivých SDH a samozřejmě všem našim hasičům.


--
Josef Bidmon
starosta KSH PaK


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.