Náš sbor dobrovolných hasičů již od listopadu 2011 pracuje na žádosti o dotaci na nákup nové sportovní a zásahové stříkačky, včetně sportovního vybavení pro náš sbor. Obdrželi jsme rozhodnutí, že uvedenou dotaci náš sbor ve výši 90% nákladů obdrží a tudíž jsme zmíněný materiál včetně stříkačky objednali. Koncem roku 2012 bychom měli uskutečnit nákup. Tento nákup se neobejde bez pomoci níže uvedených, bez pomoci obce, bez pomoci sponzorů a bez pomoci našich členů.

Sponzoři tohoto dotačního titulu (jedná se o zbývajících 10% výdajů), což představuje přibližně 25.000,- Kč.

1/ CRV Czech Republic, spol. s r. o. 252 42 Vestec 

Společnost CRV vlastní přibližně 1.700 býků a 750 krav či jalovic. Tato zvířata jsou ustájena v různých pobočkách po celém světě – v Nizozemsku, České republice, Německu,USA, Brazílii a na Novém Zélandu. 
Řada z těchto poboček včetně té české má svůj vlastní šlechtitelský program. Kromě plemen holštýn, české strakaté a fleckvieh CRV dodává chovatelům inseminační dávky rovněž od plemen jersey, Ayrshire, belgické modré či nelore a vyvíjí tu nejlepší genetiku i pro pastevní programy. 

Tato firma má svoji pobočku také v naši obci .

FIRMA NÁM DAROVALA SPONZORSKÝ DAR A TO FINANČNÍ HOTOVOST VE VÝŠI                               8.000,- Kč

2/ Pan Stanislav Vodička, zakladatel firmy a ředitel Qanto, ktery provozuje také obchod potravin v naši obci Osík. Mimo jiné je kandidátem do senátu v říjnových volbách 2012 za "Strana soukromníků České republiky". Pan Vodička pokud bude zvolen, přislíbil pomoc dobrovolným hasičům, aby nedocházelo k jejich úpadku a to především z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Pan Stanislav Vodička našemu sboru věnuje finanční hotovost ve výši                                                        5.000,- Kč

3/ Obecní úřad včetně podpory zastupitelstva - na uvedený nákup nám obec poskytla půjčku ve výši cca 130.000,- Kč, která bude v plném rozsahu vrácena po obdržení dotace a to přibližně v březnu 2013.

Rozdíl vlastních zdrojů si sbor zaplatí ze své pokladny. Jde o peníze, které naši členové vydělali svoji prací ve volném čase.

Všem patří na tomto místě velký dík.

 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.