Vymyslete pohádku o hasičích a soutěžte opět s dráčkem Ohniváčkem

Vyprávíte dětem tak trochu jiné pohádky? Znáte pohádky, ve kterých vystupují hasiči? Pojďme společně vydat knížku hasičských pohádek! Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR vyhlašuje 7. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Ryby letos v podobě literární soutěže na pohádkové téma „Bylo, nebylo u hasičů…"

Nejlepší pohádky doplněné o dětské ilustrace budou vydány ve sbírce pohádek na náklady MV-GŘ HZS ČR a použity k propagaci Hasičského záchranného sboru České republiky.


Doporučený žánr:

  • próza – pohádka
  • povídka na hasičské téma

Cílovou skupinou jsou předškolní děti.

Soutěžní kategorie:

  • žáci základních škol
  • žáci středních škol
  • hasiči profesionální i dobrovolní, tvořiví dospělí

Podmínky soutěže:
přijímají se texty originální a dosud nepublikované, každý autor může soutěž obeslat jedním textem o velikosti max. 3 normostrany (nejlépe ve formátu *.doc), texty jsou hodnoceny anonymně, oceněny budou tři nejlepší práce v každé z kategorii, hodnotí se originalita, myšlenka, jazykové zpracování, vtip a výstižnost tématu, společně se soutěžním textem je nutné zaslat vyplněnou přihlášku a podepsaný souhlas s poskytnutím autorských práv. O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne odborná porota. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.

Vítězové budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže do Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu a odměněni cenami od Hasičského záchranného sboru České republiky.

  • Zahájení soutěže: 11. února 2015
  • Uzávěrka soutěže: 30. června 2015
  • Vyhodnocení příspěvků: 31. července 2015.

Vítězové budou informování o slavnostním vyhlášení vítězů a postupují do celostátního výběru. Podrobnosti naleznete na stránkách www.hzscr.cz. Své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vendula.horakova@pak.izscr.cz, předmět e-mailu označte: Dávají za nás ruku do ohně.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.