Naše řady opustil ve věku 88 let náš bratr KLADIVO Karel.

Členem sboru byl 70 let.

V roce 1971 obdržel Čestné uznání našeho sboru.

V roce 1983 obdržel Čestné uznání Okresního sdružení Svitavy

Čest jeho památce.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.