Na základě naši informace na internetových stránkách hasičů Osík a stránkách Obecního úřadu Osík, se dnes v 14,30 hodin přihlásili mladíci, kteří škodili na hasičském cvičišti. Jsou to 3 nezletilý mladíci z vedlejší obce. Vrátili zpět označení plynovodu, vrátili na místo hasičskou překážku. Dostali za úkol celou událost ohlásit svým rodičům. Tím celou záležitost považujeme za vyřízenou.

Jsme rádi, že to nebyli občané naši obce. Děkujeme.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.