Shromáždění zástupců jednotlivých sborů v okrese Svitavy se uskutečnilo 7.března 2020 v sobotu v kulturním zařízení v obci Lubná. Hlavním bodem jednání byly volby do dalšího pětiletého období. Přinášíme výsledky těchto voleb.

Hlasovalo se o variantách zastoupení sborů v okrese. Výsledek hlasování byl ten, že bude použita varinata zástupců jednotlivých oblastí, které bude zastupovat 1 zástupce. Jednalo se o 5 oblastí a to Jevíčko, Litomyšl, Moravská Třebová, Svitavy, Polička . Tedy celkem 5 členů výkonného výboru.

Za Litomyšl kandidoval : Ing. Abraham (26 hlasů), Flídrová (28 hlasů), Gregušová (9 hlasů), Groulík (20 hlasů), Lopour (25 hlasů) - nejvíce hlasů obdržela sestra Flídrová z SDH Desná

Za Jevíčko : nejvíce hlasů bratr Bidmon Jan (54 hlasů)

Za Moravskou Třebovou : nejvíce hlasů sestra Švichká Irena

Za Polička : nejvíce hlasů bratr Uher Pavel (49 hlasů)

Za Svitavy :  nejvíce hlasů Buchta Luboš (39 hlasů)

Volby starosty OSH:

bratr Soural - 87 hlasů

bratr Tichý - 26 hlasů

Kontrolní revizní rada:

bratr Bidmon, Šplíchal, sestry Němcová, Neubauerová Irena

předseda Ing. Dvořák - 60% hlasů

Volba náměstků starosty OSH :

bratr Říha - 100 hlasů

bratr Vacek - 70 hlasů

bratr Bílek - 67 hlasů

bratr Tichý - 66 hlasů - z této volby nejméně hlasů a tedy vyřazen

Na tomto shromáždění bylo možno vidět přehlídku praporů z celého okresu Svitavy. Poděkování patří SDH Lubná za velmi kvalitní přípravu kulturního zařízení a občerstvení.

Hosté : senátor Kortyš, hejtman Netolický, náměstek hejtmana Linek, zástupci okresu SH Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí, starosta obce Lubná Chadima


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.