K 1. březnu 2022 rezignoval na funkci ředitele kanceláře starostky SH ČMS Ing. Jan Aulický. 
Tuto funkci v SH ČMS zastával více jak 18 roků, v pracovním poměru působil 25 let. Na VI. 
sjezdu SH ČMS byl zvolen jedním ze šesti náměstků starostky SH ČMS a tento post bude 
zastávat i nadále; ke stejnému datu skončí ve funkci vedoucího ústředí odborné rady 
prevence.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.