Tímto bychom chtěli informovat celou širokou veřejnost o projektu, který chystáme na jaro 2012. Z důvodu zájmu z řad žen a z řad mládeže, připravujeme žádost v rámci dotačního titulu "Program rozvoje venkova", a to prostřednictvím MAS Litomyšlsko, o dotaci na nákup nové sportovní požární stříkačky. K tomu bude zakoupena sada sportovního vybavení jako je savice, sací koš, hadice proudu B, hadice proudu C, rozdělovač, proudnice, ochranné přilby, sportovní oblečení. Předpokládaná finanční hodnota projektu se odhaduje na 210.000,- Kč. V případě, že uspějeme a naše žádost bude schválena, obdrží náš sbor 90% dotace z celkové částky. Zbylé finanční prostředky ve výši 10% uhradíme z pokladny sboru. Znamená to tedy, že nebudou čerpány žádné finanční prostředky z rozpočtu obce. V rámci tohoto zveřejnění se k uvedenému můžete vyjádřit.

Dívky a ženy, pokud vás tento projekt zaujal, přijďte mezi nás. Zájemkyně zveme 2.prosince v 19,00 hodin do naši klubovny, kde poskytneme další informace.

"Projektu zdar"!

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.