Jednotka dobrovolných hasičů obce Budislav dostala od HZS vozidlo RZA Mercedes Bennz 414 4x4, které sloužilo na stanici v Litzomyšli. V Pardubickém kraji bývá zvykem, že profesionální hasiči po určité době předávají svou techniku dobrákům, a tak i v tomto případě bylo vozidlo vyřazeno a bezúplatně převedeno na obec. Jednotka Sboru DH Budislav je předurčena na dopravní nehody. Doposud vyjížděla pouze s CAS 25 Škoda RTHP. Nové vozidlo bude mít velký přínos pro zkvalitnění zásahů a hlavně pro zkrácení dojezdových času.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.