Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat oficiální poděkování za podporu
sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha "Český den proti rakovině 2012"
- certifikát k vytištění s uvedením částky vybrané členy Vašeho SDH.

Ještě jednou děkujeme za podporu a těšíme se na další dobrou spolupráci
při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 15. května
2013!

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných dní


Jana Kolářová
603 546 116
jana.kolarova@arcadia.cz

Arcadia Praha, s.r.o.
U Nikolajky 5/833
150 00  Praha 5
tel.: 224 422 280
fax: 251 560 151
www.denprotirakovine.cz
www.arcadia.cz

Certifikát poděkování najdete v záložce "Ke ztažení"


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.