Přikládáme poděkování z ČRS MO Litomyšl

Poděkování za zabránění ekologické havárie
Dne 12.dubna 2016 v odpoledních hodinách se stala v obci Osík na místní , v současnosti opravované komunikaci, při které vyteklo do obecní kanalizace a poté i do řeky Desné cca 600 litrů nafty.Poruchu na nádrži zapříčinila uvolněná silniční dešťová vpusť, která se po přejezdu nákladním vozidlem vzpříčila a tím došlo k proražení palivové nádrže kamionu, vjíždíjecímu na komunikaci. Profesionální... hasičské sbory z Litomyšle, Svitav i Poličky neprodleně vytvořili na pstruhové řece tři norné stěny. Kontaminovaný sorbent členové jednotek sbírali s hladiny po celou noc a ještě další den ve středu 13.dubna.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem těmto zasahujícím hasičským jednotkam:
jednotka HZS Litomyšl - velitel nprap.Josef Jiruše
jednotka HZS Svitavy - velitel por Ing. Petr Pakosta
jednotka HZS Polička - velitel nprap.Jan Cejpl
jednotka SDH Osík - velitel Zdeněk Vodehnal
jednotka SDH Litomyšl - velitel Tomáš Hrubeš
Velké poděkování patří také Policii ČR, především nprap. Petr Rosypalovi, který vše monitoroval a celou záchrannou akci v součinnosti s velitelem jednotek hasičů zajišťoval a zabezpečoval.
Pod velením npor.Ing. Lukáše Faltysa výše uvedené jednotkyHZS a SDH s profesionálním přístupem, operativně a velice rychle dostaly tuto ekohavárii pod kontrolu. Zachánili před kontaminací řeku Desnou a tím celý vodní biotop s rozmanitou faunou i flórou. S velkým nasazením vše zvládly naprosto bravůrně a zachránili tak velkým škodám na naši krásné pstruhové řece. Chlapi děkujeme Vám za čistou řeku v Desné i za život v ní a to těsně před zahájením pstruhové sezóny.
Bryška Jaroslav - místopředseda ČRS MO Litomyšl
V Litomyšli 19.4.2016


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.