V neděli 28.6.2020 jsme v 13,45 hodin odjeli do kostela v Litomyšli na slavnostní primici Karla Dvořáka, našeho rodáka z Osíka. Zúčastnilo se 10 členů. Při této příležitosti nám Karel Dvořák připl slavnostní ozdobnou stuhu "věnuje kněz Karel Dvořák", k našemu hasičskému praporu, který byl nesen v průvodu. Zároveň nám do naši hasičské kroniky zanese svůj odkaz pro hasičský sbor a jeho členy. Všichni účastníci byli pozváni na zahradní posezení, kde jsme se setkali s jeho přáteli. Stuhu budete moci vidět při nějaké další slavnostní příležitosti.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.