Účast našeho sboru při slavnostní bohoslužbě nově jmenovaného kněze pana Karla Dvořáka z Osíka. Slavnosti se účastníme včetně našeho hasičského praporu, abychom jeho první bohoslužbu podpořili, popřáli mu do nové etapy života hodně zdaru a poděkovali mu za jeho žehnání právě našemu praporu v roce 2018.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.