V minulých letech jsme používali hasičské sportovní čerpadlo pro hasičský sport, které jsme zakoupili před 10 lety částečně z prostředků státní dotace. Vlastní zdroje nám pomohli zafinancovat podnikatelé a podniky, které jsme oslovili. 

Toto čerpadlo v současné době bylo již značně opotřebené a proto jsme se rozhodli u něho zajistit generální opravu. Tuto opravu a přestavbu prováděla firma "Nevřela Neplachovice". Nyní je již čerpadlo opravené a upravené a je plně k dispozici pro naše sportovce. Jeho oprava náš sbor přišla na 115.000,- Kč. 

Rozvoji našeho sboru a sportu přejeme hodně zdaru a radosti. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.