Sbor dobrovolných hasičů uskuteční tradiční  sbírku „ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ“, který se koná již 16. května 2012- ve středu od 17,00 do 19,00 hodin v klubovně zbrojnice sboru.. Žlutou květinkou s oranžovou stužkou za minimální příspěvek 20 Kč podpoříte snahu Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebezpečí nádorového onemocnění ledvin. Důvodem je alarmující fakt, že za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v  naší zemi na téměř čtyřnásobek, čímž se Česká republika dostala na první místo v

celosvětovém srovnání výskytu. U nádorů ledvin není jednoznačný vztah mezi příčinou a důsledkem, jako třeba u nádorů plic. Cílem programu je

informovat veřejnost o možnostech, jak si své ledviny chránit.

Tuto akci SDH pořádá již po třetí a vždy za hojné účasti Vás občanů obce. Věříme, že i v letošním roce nás přijdete podpořit.

Děkuji – Jindřich Groulík starosta SDH Osík.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.