Nepohybujte se po ledu, který je menší než 12 cm

Zamrzlou vodní hladinu hasiči využili k výcviku záchrany tonoucí osoby. 

Hasičům Pardubického kraje v současné době vyhovuje zamrzlá vodní plocha a umožňuje jim uskutečňovat výcviky na zamrzlé vodní hladině. V odborné přípravě se hasiči ze stanic zaměřují na záchranu osoby, která se propadla při bruslení pod led do mrazivé vody.

Hasiči procvičují správný postup při záchraně tonoucí osoby. Pro trénink si vybírají vodní plochy ve svém okolí. Pro hasiče z Moravské Třebové to byl tentokrát Horní boršovský rybník. Figurant, jako tonoucí, se ponoří do ledové vody. Všichni ostatní profesionální hasiči si postupně vyzkouší, jak správně zasahovat na zamrzlých rybnících či vodních nádržích. Hlavním důvodem, proč tento výcvik hasiči provádějí, je rostoucí počet rizikových aktivit na zamrzlé vodní ploše, jako jsou lední jachting, lyžování, bruslení, ice kiteing, zimní windsurfing, pěší turistika. Vyproštění tonoucího z ledové tříště anebo z ledového propadliště je nejen technicky náročné, ale musí být velice rychlé.

Jeden ze záchranářů se pomocí žebříku dostane k tonoucí osobě a další záchranáři zůstanou na břehu u lana. Záchranář poté vytáhne tonoucího figuranta z vody a transportuje ho na břeh.

I hasiči musí při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti. I pod nimi může dojít k prasknutí ledové krusty. 

Hasiči radí všem, kteří se vydají na zamrzlé vodní plochy, aby dávali pozor!

Všeobecně platí tyto zásady při pohybu po zamrzlé vodní ploše:

- Rozhodně nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 12 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!

- Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.

- Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucí k náhlému prasknutí.

- Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost přibližně 5 m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.

- Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše s výhodou využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).

- Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.

- S výhodou si s sebou při chůzi či jízdě po zamrzlé hladině vezměte pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).

- Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.

- Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody po propadnutí je v prvé řadě nutné nejdříve: uvědomit složky IZS (integrovaného záchranného systému) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.

- Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.