Vážení přátelé, bratři a sestry,

dovolte, abych vám poděkoval za nádherné 3 roky prožité s vámi, tedy setkání na nejrůznějších soutěžích a akcích SDH. Jako dlouholetý starosta obce Městečko  Trnávka jsem si vždy velmi vážil práce dobrovolných hasičů. Jste totiž vždy první tam, odkud ostatní utíkají. A jste rovněž součástí dění v obcích. Díky vám všem za tuto práci. S mou případnou pomocí můžete rozhodně počítat, i když se zpět do Poslanecké sněmovny P ČR nedostanu.

Mnoho štěstí v další práci přeje

 

Václav Neubauer


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.