V sobotu 8.6.2013 při soutěži hasičů proběhla sbírka na hasičský sbor, který byl nejvíce postižen povodní. V pondělí 10.6. v 20,00 hodin byla zapečetěná kasa komisionálně otevřena a bylo zjištěno, že se zde nachází 6.577,- Kč. Tyto finanční prostředky budou odeslány nejvíce postiženému sboru v ČR. O výběru Vás budeme dále informovat.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.