Jak již někteří víte, tak Michal před 5 lety vypracoval pomocný peněžní deník především pro sbory hasičů. Vedlo ho k tomu to, že se stal hospodářem našeho sboru a chtěl si práci hospodáře usnadnit. Jelikož je odborník na tlačítka, pak dokázal plně naplnit veškeré požadavky finančního úřadu. Dnes už nevyužívají pouze sbory, ale také jiné sdružení a spolky. Jedná se o velmi dobrého úžasného pomocníka. 

Minimálně 1x týdeně chodí na naši elektronickou adresu hasičů Osík děkovné dopisy. Každému z těchto uživatelů je práce usnadněná.

Věříme, že si této práce všimne i ústředí SH ČMS Praha a Michalovi za tuto dobrovolnou práci poděkují. Náš sbor mu děkuje neustále.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.