Starosta sboru děkuje sborovému hospodáři Michalovi (Gibonovi, Tlačítkovi) za vyhotovení daňového přiznání našeho sboru pro Finanční úřad Litomyšl.

Daňové přiznání bylo odesláno v dostatečném předstihu.

Dále mu děkuje za zpracování vyúčtování dotace na údržbu našeho cvičiště.

Michale díky.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.