Dne 31.8.2021 jsme osobně poděkovali našim dárcům, kteří darovali finanční dar na "Moravu". 

Naši tři členové je navštívili a předali děkovný list a malý dárek.

Jednalo se o dárce nečleny sboru. Poděkování dárcům členům bude probíhat na nejbližší akci našeho sboru.

Ještě jednou za Moravu děkujeme. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.