Plán činnosti  sboru pro rok 2021

Aktivně se účastnit připravovaných aktivit v roce 2021:

 • uskutečnění valné hromady sboru
 • účast na valné hromadě okrsku
 • účast na shromáždění představitelů Okresního sdružení Svitavy
 • uspořádání kulturních a sportovních akcí
  • pálení čarodějnic
  • posvícenské posezení
  • účast v lize Svitavska
  • účast na dětských soutěžích
 • aktivně plnit úkoly velitele jednotky
 • zajišťovat chod hasičského cvičiště
 • uskutečnit sběr starého železa a vysloužilých elektrospotřebičů
 • asistenční hlídky na kulturních akcích obce a Smetanovy Litomyšle
 • spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou v Osíku
 • pogratulovat našim jubilantům
 • předat ocenění našim členům za rok 2020
 • starat se o svěřenou techniku a materiál, včetně budov a cvičiště

Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.