Sbor dobrovolných hasičů přeje všem našim členům a také všem našim spoluobčanům, včetně všech dalších přátel, hodně zdraví, osobní pohody a klidu.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2012 a věříme, že nás neopustíte ani v roce 2013. Výbor SDH Osík


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.