Tak jak jsme Vás již průběžně informovali. Náš sbor se rozhodl, finančně pomoci postižené Moravě. Konkrétně jsme vytypovali tři dobrovolné hasiče z obce Hrušky, která byla poškozena živlem. Tito tři dobrovolní hasiči pomáhali druhým a sami mají zničené domy. Proto se držme hesla "ku pomoci bližnímu" . Chtěli jsme pomoci konkrétnímu konečnému příjemci, který je poškozen. A právě to jsou naši tito tři dobrovolní hasiči. 

Bratři bratům.

Náš sbor odesílá každému z nich jednu třetinu finanční pomoci. Jedná se o finanční dar za držení hlídek při astenčních službách na zámku v Litomyšli a dále pak finanční dar od členů našeho sboru, následně o finanční dar od některých našich spoluobčanů, nečlenů.

Celkem jsme nashromáždili 

62.410,- Kč, tedy každý z nich obdrží 1/3, což je 20.803,- Kč. 

Děkujeme všem. Připravujeme další informace o této akci. Dárci o nás ještě uslyší. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.