V těchto dnech jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí bratra hasiče pplk. Karla Pakosty z Litomyšle. Jelikož patřil mezi naše kamarády vzdáváme čest jeho památce.

 Smuteční oznámení je k nahlédnutí v záložce "Ke ztažení".


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.