Dne 1.6.2011 zemřel pan bratr Miroslav Sobotka, člen Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl, který celý život zasvětil hasičům. Byl to jeden z nejlepších kronikářů a sběratelů v oblasti hasičstva. Obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání s pořadovým číslem 4. Celá hasičská veřejnost ztrácí člověka, který se zasloužil o rozvoj sboru. Náš sbor mu pomáhal při přepisu jeho rukopisu a zajištění vytištění knihy "Povodně". Pomáhal nám při oslavě 100.výroční založení našeho sboru.

Jeho fotografii najdete ve fotogalerii a smuteční oznámení v záložce "Ke ztažení".

Čest jeho památce.

 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.