V sobotu 8.6.2013 proběhla v naši obci okrsková soutěž v požárním sportu. Na našem zatím provizorním cvičišti se sjely jednotky z Sedlišť, Kornic, Nové Vsi, Pohodlí a domácí Osík. Soutěžilo se v štafetě (bariera, okno, kladina, hasicí přístroj), dále jednotlivci (hadice, bariera,kladina), požární útok. Na naše soutěžili 3 družstva mužů a 1 družstvo žen. V jednotlivcích nejlépe a hned na prvním místě uspěl Jan Krutina mladší a na třetím místě Radim Novák. Z žen byla naše nejlepší na 2.místě Eva Groulíková. Celkově naši uspěli na výbornou. Odnesli jsme si 2.místo. Celkové výsledky jsou v sekci "ke ztažení". Skvěle naplánovaný termín nám vyšel s počasím. Výborné bylo celé zázemí, veškerá technika, cvičiště, občerstvení. Soutěž se skutečně vydařila. Také hned na nástupu náš Petr Klička senior vyhlásil finanční sbírku na podporu sboru postiženým povodní. Naši všichni soutěžící tak přispěli do této sbírky, dále pak i ostatní soutěžící a někteří přítomní diváci. Všem patří velký dík. V současné době jsme oslovili Hasičský záchranný sbor, který pro nás vytipuje sbor dobrovolných hasičů, kterému voda poškodila materiál, techniku a budovu. Tyto vybrané finanční prostředky poté tomuto sboru odešleme. Budeme Vás také informovat koli se vybralo.

Všem soutěžícím, pořadatelům, svatému Floriánovi a divákům patří velký dík.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.