Na Okrskové soutěži na Suché se zúčastnilo 7 družstev, z toho 2 naše. Za ženy potom jedno družstvo z Pohodlí.

Umístění :

Požární útok :  1/ Osík 1 - 22,56   2/ Pohodlí - 24,08   3/ Osík 2 - 25

Jednotlivci :  1/ Křivka Pohodlí  2/ Klička Petr junior  3/ VAjrauch Pohodlí  4/ Klička Filip Osík  5/ Kaliban Radim Osík

Štafeta :  1/ Osík 1 - 74,38   2/ Pohodlí - 74,61   3/ Sedliště - 79,41

Celkové místění družstev  :  1/ Osík 1   2/ Pohodlí   3/ Osík 2   4/ Sedliště   5/  Nová Ves   6/  Kornice  7/Pazucha

Soutěž se vydařila, poděkování patří všem soutěžícím za jejich bojovnost.

Naše družstvo postupuje na okresní soutěž do Jaroměřic 31.5.2015.

Výsledky - viz "Ke ztažení"


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.