Okresní sdružení hasičů ČMS Svitavy zřídilo transparentní účet na zasílání finančních darů pro Moravu.

K této záležitosti sdělujeme:

1/ Výkonný výbor OSH Svitavy rozhodne kam se nasbírané peníze odešlou, zatím se hledají potřeby Moravy.

2/ Pokud dárce bude chtít potvrzení o tomto daru (pro daňové přiznání), pak Okresní sdružení Svitavy toto potvrzení vyhotoví. Zde připomínáme, že lze uplatnit u fyzických osob ve výši minimálně 1.000,- Kč a u právnických osob minimálně 2.000,- Kč.

3/ Pokud se rozhodnete na tento účet peníze zaslat, prosím do komentáře připište své jméno, případně bydliště.

4/ Podrobnosti z účtu o darech můžete sledovat na odkaze    https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4557980227 

5/ Číslo účtu Okresního sdružení na zasílání finančních darů pro Moravu je  *  Číslo  transparentního účtu na pomoc Jižní Moravě je

123-4557980227/0100 . Elektronická adresu OSH Svitavy je www.oshsvitavy.cz , kde si můžete účet překontrolovat. 

Náš sbor zatím hledá možnosti příspěvku daru. Chtěli bychom přispět konečnému příjemci. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.