V sobotu již 5. ročník soutěže v disciplínách TFA - Ohnivá rozhledna Ústí nad Orlicí

     V sobotu 28. dubna 2012 od 8.30 hodin se v prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí uskuteční již 5. ročník soutěže v disciplínách TFA – Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežívá.

Soutěž pořádá Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí. Soutěž je pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka.
 
Přihlášeno je 54 závodníků a na startovní dráze by neměl chybět ani Mistr světa Ing. Lukáš Novák.
Soutěže se zúčastní jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH, kteří jsou nositeli dýchací techniky.
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA, tedy simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje. Trať je postavena pro jednoho soutěžícího.
 
Po startu musí každý soutěžící provést následující disciplíny v tomto pořadí:
 Závodník uchopí dvě nezavodněná hadicová vedení B s napojenými  proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost přibližně 50 m, kde proudnice odloží na metu. Dále vezme obouruční kladivo a provede 60 úderů do konstrukce tzv. ´hammer boxu´ (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem. Každý soutěžící překoná dvoumetrovou bariéru (k překonání překážky nesmí použít žádné pomůcky), následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – tzv. Raitekův úchop – zákaz tahání za nohy a hlavu) na vzdálenost 30 m, kde figurínu odloží do vyznačeného prostoru. V další disciplíně závodník uchopí dva 20 kg barely (jiné závaží) a přenese na vzdálenost 30 m do vyznačeného prostoru a pokračuje v běhu na plošinu rozhledny. Tady musí každý po náročných disciplínách vyšlapat rovných 183 schodů (pro představu je to asi 12. NP ), kde se nachází cíl celé soutěže. Všechny disciplíny se provádí průběžně v jednom čase a v předepsané výstroji.
 
Vendula Horáková, tisková mluvčí

Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.