Dotazovali jste se nás, kde jsme ve středu 30.6. byli na výjezdu.

Naše jednotka vyjela v podvečer na odstranění části stromu, která se nacházela v korytu řeky Desinky v části obce "Praha".  Silná větev byla odstraněna a tím vznikl hladký průtok vody v korytu řeky. 

Děkujeme za všímavost našich spoluobčanů a prevenci při zjišťování stavu koryta řeky. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.