Jak možná někteří již víte, tak náš sbor má ve svých řadách vynikajícího odborníka na počítačová tlačítka. Michal svoje vědomosti daroval sdružení hasičů v České republice a to tím, že vyhotovil elektronický peněžní deník pro jednotlivé sbory. Jedná se o velmi jednoduchou pomůcky, která vyhotoví v závěru roku daňové přiznání. Průzkumem u okresních sdružení hasičů bylo zjištěno, že většina sborů tuto pomůcky používá a velmi si ji chválí.

V těchto dnech mě kontaktoval krajský starosta SH ČMS pro Pardubický kraj bratr Bidmon a gratuloval mě v této záležitosti. Velice si této Michalovi práce váží a děkuje mu jménem těch, co pomůcku používají.

Tak opět se Osík zapsal do dějin hasičstva.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.