Naši členové jednotky SDH Osík se zúčastnili odborné zdravotní přípravy. Odborné školení se uskutečnilo v HZS Litomyšl, kde získali důležité informace jak pomoci v případě zdravotních potíží našich spoluobčanů. Toto školení bylo také zaměřeno na asistenční hlídky, které se uskuteční na zámku v Litomyšli při "Smetanově Litomyšli", kam jsme opět byli nominováni. Dále pak pomoc při dopravních nehodách, při utonutí, pádech z výšky, popáleninách, záchvatech, zástavě srdce a dalších potiží. Jednotka děkuje svým profesionálním kolegům z HZS Litomyšl za skvělé školení a skvělý přístup.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.